Quảng Trị: Thông báo tuyển dụng viên chức

  Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

  1. Số lượng, tiêu chuẩn: 7 chỉ tiêu hợp đồng làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, trong đó:

  1.1. Viên chức làm việc tại Phòng Bản đồ và Công nghệ:

  - Số lượng: 3 chỉ tiêu Đo đạc bản đồ viên hoặc Địa chính viên.

  - Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Trắc địa - bản đồ, Quản lý đất đai, Địa chính, Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ thông tin.

  - Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực: Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, địa hình và các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề bằng công nghệ tin học; lập hồ sơ địa chính dạng số; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

  1.2. Viên chức làm việc tại Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

  - Số lượng: 1 chỉ tiêu Đo đạc bản đồ viên hoặc Địa chính viên.

  Phát hiện thêm 11 ca COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức
  Còn nhiều tỉnh chưa đồng ý chở khách ra vào TP.HCM
  Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, một tỉnh đề xuất xây dựng khẩn cấp lò hỏa táng điện gần 15 tỉ

  - Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên các chuyên ngành: Trắc địa - bản đồ, Quản lý đất đai.

  - Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về đo đạc ngoại nghiệp, xử lý số liệu trắc địa và thành lập các loại bản đồ bằng công nghệ tin học; sử dụng thành thạo thiết bị đo đạc công nghệ GNSS và các phần mềm chuyên ngành.

  1.3. Viên chức làm việc tại Đội Đo đạc:

  - Số lượng: 3 chỉ tiêu Đo đạc bản đồ viên hoặc Địa chính viên.

  - Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Trắc địa - Bản đồ, Quản lý đất đai, Địa chính, Quản lý tài nguyên và môi trường.

  - Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thực tiễn về đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, địa hình và xử lý số liệu trắc địa; hiểu biết về đo đạc công nghệ GNSS; thành thạo các công việc: biên tập các loại bản đồ bằng công nghệ tin học, lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Sẽ có ‘chuẩn‘ đi lại trên toàn quốc, sắp hết cảnh mỗi nơi một kiểu
  Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng
  Bộ Lao động giải thích rõ đối tượng được hỗ trợ gói 30.000 tỉ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

  2. Điều kiện: Người dự tuyển phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  - Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức.

  - Dưới 40 tuổi; có đủ sức khỏe để làm việc trong mọi điều kiện thời tiết.

  - Có văn bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành và yêu cầu cần tuyển.

  - Có chứng chỉ tương đương trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT);

  - Có chứng chỉ tương đương trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III trở lên (tương ứng với vị trí dự tuyển).

  Phát hiện thêm 11 ca COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức
  Còn nhiều tỉnh chưa đồng ý chở khách ra vào TP.HCM
  Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, một tỉnh đề xuất xây dựng khẩn cấp lò hỏa táng điện gần 15 tỉ

  - Có khả năng hoạt động độc lập, khả năng làm việc nhóm; chấp nhận điều kiện làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, biên giới, hải đảo; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan quản lý viên chức.

  Lưu ý: Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí tuyển dụng.

  3. Ưu tiên:

  - Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  - Ngoài ra, trong trường hợp có 2 người trở lên bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí cần tuyển thì sẽ xem xét theo thứ tự ưu tiên như sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành loại giỏi; có bằng tốt nghiệp chuyên ngành loại khá; đang hợp đồng lao động tại đơn vị từ 2 năm trở lên.

  4. Cách thức tuyển dụng:

  Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/ NĐ-CP; nếu còn chỉ tiêu, sẽ tiếp tục tuyển dụng các đối tượng khác theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

  5. Hình thức tuyển dụng:

  5.1. Đối với trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

  5.2. Đối với trường hợp tuyển dụng khác: Thực hiện xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 11, Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

  Người dự tuyển phải làm 1 bài kiểm tra, sát hạch về kiến thức, kỹ năng nghiệp hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, trong đó: Phần lý thuyết: kiểm tra viết; phần thực hành: kiểm tra kỹ năng thực hiện thao tác trên thiết bị và phần mềm chuyên ngành.

  6. Quy định về hồ sơ dự tuyển:

  - Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày (trong giờ hành chính, kể từ 7 giờ ngày 1/11/2020 đến 17 giờ ngày 30/11/2020).

  - Các nội dung khác: Xem chi tiết tại website của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http:// trungtamkttnmtqtri.gov.vn

  7. Lệ phí tuyển dụng: Mức thu 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

  8. Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức:

  Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức sẽ được thông báo sau cho các ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển.

  Lưu ý: Các nội dung liên quan khác không có trong thông báo này được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng viên chức.
   

  create

  PV / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/152841

  Short URL: http://cuocsongquanhta24h.com/bai-viet/834990